Cissarz, Johann Vincenz, I,C-103 - Korrespondenz

Signatur
Cissarz, Johann Vincenz, I,C-103
Archivalientyp
Korrespondenz
Klassifikation im Block
Klassifikation
I,C Korrespondenz (an Bestandsbildner)
Titel
Korrespondenz
Anzahl / Umfang / Art
Anzahl nicht erfasst
Faust-Permalink
http://dka.gnm.de/objekt_start.fau?prj=dka-ifaust&dm=dka&ref=47059